Yhteystiedot

 

PÄÄTOIMISENA PÄÄLUOTTAMUSMIEHENÄ TOIMII:

JANNE MAJA  ( Puh. 85 9317 / 044 707 9317)

 

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHENÄ TOIMII:

MARJA- LEENA YLITALO (Puh. 85-4131 / 044 7074131 Työpiste paju)

 

Tarvittaessa tavoitettavissa myös:

Pääluottamusmiehet
:

PLM Karoliina Tala Puh. 85-9316 / 044 7079316

PLM Leena Jokinen-Anttila Puh. 85-9318 / 044 7079318

 

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla osoitteeseen ao265(a)tehy.net

tai henkilökohtaisesti: etunimi.sukunimi(a)satasairaala.fi

tai tämän sivun ota yhteyttä kohdan kautta.

Sivujen päivitystä koskevissa asioissa yhteys ao26(at)tehy.net.

 

 

 

 

 

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan, seuraavan kerran syksyllä 2021.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on

  • perehtyä oma-aloitteisesti työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin
  • perehtyä työsuojelusäännöksiin
  • kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviin asioihin.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus:

  • saada nähtäväkseen työpaikan työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot, esimerkiksi riskien arviointiasiakirjat
  • saada nähtäväkseen työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma
  • pyytää työsuojeluviranomaiselta työsuojelutarkastus työpaikalle
  • olla läsnä työsuojelutarkastusta tai työsuojeluun liittyviä asiantuntijan tutkimuksia tehtäessä, jos tarkastaja tai asiantuntija katsoo sen tarpeelliseksi
  • saada tiedoksi työsuojelutarkastajan tekemä tarkastuskertomus ja asiantuntijan tutkimus.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on mahdollisuus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei saa aiheutua koulutettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle.

 

SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALUEELLA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUNA KAUDELLA 2018-2021 TOIMII:

 

Jari Hakala, p. 044 707 9330 (tai 85-9330)

 

jari.hakala(a)satasairaala.fi